Тази нощ ще станем свидетели на рядко природно явление – т.нар. „синя Луна“. Това е названието на второто пълнолуние в рамките на един календарен месец.

Повечето години имат 12 пълнолуния, появяващи се по веднъж на всеки месец, но в някои години се появяват по две пълнолуния в един месец. Тогава втората Луна се нарича „синя”.

Явлението няма нищо общо с цвета на Луната, отнася се единствено до периодичността на фазите й и се наблюдава веднъж на около две години и половина (средно 2,7154 години).

Словосъчетанието „синя Луна” често се използва в поезията и музиката за обозначаване на нещо изключително рядко.

Синя Луна ще има и на 31 юли. Предишният подобен феномен е бил през 2012 г. – на 2 и 31 август. Следващата „синя Луна” ще е през януари 2018 г., посочва БТА.