Пет тристранни договора за целево финансиране по „Националната програма за енергийна ефективност на жилищни сгради“ вече са подписани на територията на Община Велинград, похвалиха се от там.

Преди да се внесе заявлението за саниране се одобрява от Областна администрация Пазарджик, след което се полага подписа на „Българска банка за развитие” София и Община Велинград. Адресите на 5-те жилищни блока са: ул. „Никола Вапцаров“№ 38, ул. „Патриарх Евтимий“ № 3, бул. „Хан Аспарух“ № 11,13,15,17,1а, ул. „Ленища“ № 8 и посления ул. „Петър Берон“ № 57.

Едно от сериозните предизвикателства по програмата е решението на живеещите в сградите да се сдружат. Собствениците на тези пет жилищни блока се справиха перфектно с помощта на Общината с първата и най-важна стъпка. Със 100 процента държавно финансиране ще бъде изготвен технически паспорт и енергиен одит на сградатите и ще бъдат извършени нужните ремонти.