С помощта на двама преподаватели по физическо възпитание и спорт „златното момиче” на Център „Човеколюбие” – Фанка Василева, се подготвя за кандидат-студентски изпит. Богалина Проданова от Гимназия „Иван С. Аксаков” и Николай Грозданов от Професионална гимназия по облекло – Пазарджик, подкрепиха Фани в желанието й да стане преподавател по физическо възпитание и спорт и тренират с нея за кандидат-студентски изпит.

Благодарение на отличната игра на Фанка, женският шахматен отбор на Център „Човеколюбие” завоюва множество купи и медали от общинските работнически спортни игри и шахтурнири в страната. Тя проявява спортните си умения и в работническите състезания по тенис на маса, като се класира в челната тройка.

Мотивирана от екипа на социалната услуга, през 2014 г. младата жена завършва средно образование. Проявява интерес към социалната работа и подпомага пряко екипа при изпълнение на задълженията. Кандидатства социални дейности, но не е приета. Желанието й е да се занимава със спорт и получава подкрепа от Център „Човеколюбие” при неговото осъществяване.

С помощта на координатора на грижи бяха открити преподавателите от местните училища. В тяхно лице Център „Човеколюбие” откри нови съмишленици, които безрезервно подкрепят каузата за развитие на човешкия потенциал и подпомагат благородното начинание безвъзмездно. В случай, че бъде приета в университета, Фанка се нуждае от спонсор за завършване на образованието си.