Съдия Ивета Парпулова, която беше разпределена за докладчик по наказателното дело №305/2015 срещу 14 подсъдими, обвинени за проповядване на омраза на религиозна основа и пропагандиране на война, се отведе от разглеждането на делото, съобщиха от Окръжен съд – Пазарджик.

Мотивите й за това са, че не би желала да  възникне съмнение в обществото, че подсъдимият А.М.А. няма да получи правосъдие от независим и безпристрастен съд, тъй като съпругът и е нает за адвокат на обвиняемия. След повторно разпределение новият докладчик е съдия Кристина Пунтева.