Сто двадесет и осем  творби на 47 автори постъпиха за участие в Националната графична изложба на името на Георги Герасимов, която се организира от ХГ „Станислав Доспевски” и община Пазарджик по случай 110 години от рождението на художника, съобщиха от общината.

Седемчленна комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Пазарджик определи следните авторски номинации:

  1. Три равностойни награди, всяка включваща бронзов плакет и парична премия от 1200 лв.: Атанас Димитров Тотляков, Горан Тричковски, Димитър Иванов Кулев,Теодор Ивайлов Асенов, Иван Евлогиев Матеев, Ивелин Тодоров Широв, Виктория Костадинова Стамболийска, Ива Бойкинова Димитрова, Кристина Никова Вътова, Дарина Пеева Пеева
  2. Награда за млад автор до 35 години на името на Георги Герасимов /плакет, премия от 1200 лв. и покана за самостоятелна изложба в галерията/: Виктория Костадинова Стамболийска, Васил Владимиров Ангелов, Ива Бойкинова Димитрова, Михаил Димитров Маламски, Иван Евлогиев Матеев
  3. Награда на Съюза на българските художници: Иван Райков Нинов, Станислав Борисов Божанков, Иван Евлогиев Матеев, Бранко Николов, Юлиан Димитров Йорданов, Ива Бойкинова Димитрова
  4. Пет почетни дипломи: Димо Колев Колибаров, Велико Иванов Маринчевски, Бранко Николов, Онник Степан Каранфилян, Стоимен Стоилов,Тодор Генков Овчаров,  Христо Маринов Цацинов, Юлиан Димитров Йорданов,  Димитър Иванов Каратонев, Цветан Георгиев Казанджиев, Моника Михайлова Роменска, Веселин Борисов Дамянов – Вес, Божидар Райков Тонев

Наградените автори ще бъдат обявени при откриването на Националната графична изложба на името на Георги Герасимов на 17 септември 2015 г.

 

–––––––––––––

Комисията, определила номинираните е в състав:

 

Валери Василев – Председател на секция „Графика” в СБХ

Емануела Ковач – Преподавател в НХА

Петър Лазаров – художник

Румен Нечев – художник

Георги Динев – Директор на ХГ „Петко Загорски” Бургас

Георги Спасов – Директор дирекция „Образование и култура” в Община Пазарджик

Леон Бабачев – Директор на ХГ”Станислав Доспевски” Пазарджик