12lida1

В Пазарджик днес се проведе годишната национална среща на звената на Фондация „Движение на българските майки”, съобщиха от там. Основният акцент от обсъжданите теми бе насочен към процеса по деинституционализация /ДЕИ/. Бяха обсъдени възможни мерки за преодоляване на негативите по процеса. Става дума за наблюдение и мониторинг, възможността за подкрепа на децата включени в процеса и сигнализиране на контролният орган.

Изпълнителният директор и член на УС, и учредител на Фондация „ДБМ” – Росица Букова, запозна доброволците с подробностите и развитието на изпратеното до премиера  Бойко Борисов и до Ивайло Калфин – министър на труда и социалната политика становище на Фондацията относно: Процеса по Деинституционализация , касаещ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността”  по проект „Детство за всички“. Целия текст вижте тук: http://fdbm.org/bg/news_article_128.html

Бяха представени резултатите от настоящите проекти на звената, от координаторите на звено Пловдив – Милена Тодорова, и звено Пазарджик – Лилия Кондева. По време на форума бяха разгледани и обсъдени – идеи за нови проекти – ХБОТ (Хибербарна кислородо терапия) – дишане на чист кислород в барокамера под налягане – за деца с увреждания от семейства в неравностойно социално положение. Разисквано бе и стартиране на проект в полза на деца с увреждания първо в София, а след това и в Пловдив, и Пазарджик, както и методи за финансиране на настоящи проекти за идната 2016г., както и на нови проекти, а също така и лобиране за нов закон за детето и неговото разглеждане и приемане от НС.