Група грузински учени посетиха днес „Асарел-Медет“ АД. Те се запознаха с историята и производствения цикъл на предприятието като посетиха закритата фирмена експозиция и диспечерския пункт на рудник „Асарел“. По време на посещението си гостите бяха придружавани от инж. Ангел Шишков. Визитата е част от проект, финансиран по Оперативна програма „Човешки ресурси“. Проектът е за обмен на университетски преподаватели между България, Белгия и Грузия. В програмата на грузинските учени влиза и посещение на голямо европейско предприятие, като в случая е избрана компанията „Асарел-Медет“ АД. В лекциите си преподавателите са длъжни да споделят със студентите впечатленията, събрани при посещението тук. Грузинските учени са икономисти и юристи от три университета – два в столицата Тбилиси и един в Кутаиси. Водач на групата бе известният икономист и бивш председател на КНСБ проф. д-р Кръстьо Петков, който по изискванията на проекта преподава в грузинските университети.