Община Лесичово започна изпълнението на проект за обновяване на материалната база на библиотеките в читалищата на Боримечково и Щърково. Проектът е по програма „ Развитие на селските райони“, чрез сдружение МИГ“ Панагюрище, Стрелча , Лесичово. Неговата стойност е 37 хиляди лева, съобщи зам.кметът Веселина Милкова. В рамките на заданието ще бъде подменено обзавеждането на двете библиотеки, което е изключително старо и никога не е сменяно от тяхното създаване , преди няколко десетилетия. Ще бъдат доставени нови маси за четене, стелажи и шкафове, столове, гардероби за народните носии на самодейните танцови състави от двете читалища. Необходимостта от подобряване на материалната база е от голямо значение за населението, поради   неблагоприятните  социално – икономически фактори. Основно ниските доходи, недостатъчна образованост, липса на достъп до нови технологии, слаба информираност.  Застаряващото население в селата отделно  допринася и за липсата на културен живот. Проектът ще бъде изпълнен до края на месеца и ще допринесе за привличането на повече деца и младежи в библиотеките, както и техните родители, в една изцяло обновена среда.