Екоинспекцията в Пазарджик се включи с два екипа в Седмото международно  преброяване на белия щъркел. То се провежда на всеки 10 г. в цяла Европа. Тази година преброяването е между 15 юни и 15 юли.

През последната седмица екипите на инспекцията обходиха 94 населени места в област Пазарджик и преброиха 240 щъркелови гнезда с 492 малки в тях. Най-често щъркелите отглеждат по 2 или 3 малки, но има и с по 4 – 5, забелязани на входа на Велинград и в селата Драгиново, Оборище и Щърково. Интересен е фактът, че повечето гнезда извън населените места изчезват и на тяхно място се появяват нови, но в селищата. Рекорд в това отношение е с. Черногорово, в което преди 10 г. е имало 6 гнезда, а сега са преброени 17. Друга тенденция е, че новите гнезда са главно върху електрически стълбове и част от щъркеловите домове, които при предишното преброяване са били върху сгради и комини, сега са преместени също върху стълбове. Повечето от старите гнезда са обезопасени и качени на специални платформи, които предпазват птиците от токови удари.

Гнезда не са установени в Жребичко, Фотиново, Побит камък, Медени поляни, Црънча, Горно и Долно Вършило, Габровица и Дъбравите. В Пазарджик гнездата са 4. Най-голям е броят им в село Черногорово (17), следвано от Батак (16). Поставените платформи за повдигане на гнездата върху електрически стълбове са заети на 80%. При обхождането, на всяко гнездо е направена снимка и записани GPS координатите. Данните ще бъдат въведени във формуляри и изпратени в Изпълнителната агенция по околна среда в София.

Преброяването на щъркелите е една от най-мащабните природозащитни кампании в света. Тя се прави периодично, тъй като щъркелите са един от най-добрите индикатори за качеството на средата, в която живеем – наличието на чисти води, земеделие с по-малко пестициди, стари дървета и запазена природа. Събитието се организира в международен мащаб от BirdLife International – мрежа от природозащитни организации в 110 страни по света и от немския партньор на организацията NABU.