Във връзка с предстоящи ремонтни дейности на детските заведения на територията на град Пазарджик временно се преустановява тяхната дейност. Директорите на детските заведения имат ангажимент да оказват пълно съдействие на родителите, чиито деца се нуждаят от настаняване в дежурна група. Община Пазарджик е изготвила график за дейността на детските градини както следва :

 

ГРАФИК

за работата на детските заведения на територията на град Пазарджик

през летния период

 

Детско заведение месец юли месец август
1 ОДЗ “Здравец” работи не работи
2 ОДЗ “Снежанка” не работи

 

работи
3 ОДЗ “Юрий Гагарин” работи не работи
4 ОДЗ “Слънчо”  работи

 

не работи

 

5 ОДЗ “Калина Малина” не работи не работи
6 ОДЗ “В.Терешкова” работи

 

не работи
7 ЦДГ “Дъга”  работи

 

не работи
8 ЦДГ “Пролет” работи не работи

 

9 ЦДГ “Радост” не работи

 

работи
10 ЦДГ “Върбица” работи

 

не работи

 

11 ЦДГ “Зорница” не работи

 

 работи