Нова пречиствателна станция ще бъде открита утре в 10 часа, в Пещера. В изграждане на съоръжението са инвестирани повече от 26 милилиона лева. Сред гостите на откриването се очаква да бъде министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, както и областния управител Трендафил Величков и неговите заместници. Изграждането на пречиствателна станция за отпадни води е един от най-мащабните инфраструктурни проекти, реализирани на територията на община Пещера.

Общата стойност на инвестиционния проект възлиза на 26 211 276.32 лв., като стойността на безвъзмездната финансова помощ е 23 640 438.44 лв. Новата пречиствателна станция дава шанс на цялото население на община Пещера да ползва услугите по доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води в съотвествия с изискванията на европейския съюз. Ние сме сред общините в България, които съумяхме да изготвим, спечелим и реализираме този проект, с което се гордеем, факт е, че подобренията ще бъдат усетени от всички хора в града, категоричен е кметът Георги Козарев.