От създаването на новия водопровод в Пещера, до днес няма нито една авария, каза кметът на града Георги Козарев по време на откриването на новата Пречиствателна станция в родопската община. На събитието присъства и министърът на околната среда Ивелина Василева, която заедно с изпълнителя на проекта и градоначалника преряза лентата, след тържествения водосвет отслужен от местните духовници.

Това е проект, който е с изключително голямо значение за община Пещера – „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера“. Проектът е по Оперативна програма „Околна среда“ и по него са рехабилитирани 14,8 км водопровод, 18,5 км канализация. Изградена е пречиствателна станция. Целият проект е на стойност 26 210 000 лева, от тях 23 640 000 лева са по линия на безвъзмездната финансова помощ по оперативната програма, а 2 570 000 лева са съфинансирани от община Пещера. Постигнато е подобряване качеството на водата, защото тръбите, по които до сега тя е преминавала са били етернитови и поставени там преди повече от четиридесет години. Благодарение на новите съоръжения Пещера изпълнява и директивите на ЕС за екология.

DSCF3109DSCF3108DSCF3118

DSCF3132

DSCF3138

DSCF3143