Заместник-министърът на здравеопазването Адам Персенски бе на работна среща в областна администрация Пазарджик, на която бе обсъдена възможността за обновяването и модернизацията на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на област Пазарджик. На срещата присъства и д-р Тодор Юнаков, главен експерт в дирекция „Медицински дейности” към Министерство на здравеопазването, кметове, зам. кметове и представители на общини от областта, директорът на РЗИ д-р Фани Петрова и началникът на ЦСМП Пазарджик д-р Надка Пангарова.

Заместник-министър Персенски разясни новите възможности за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020., по която Министерство на здравеопазването е определено за конкретен бенефициент. В тази връзка се предвижда изпълнението на голям инвестиционен проект за филиалите на ЦСМП. Проектът ще включва извършване на инвестиции в 28 ЦСМП, 170 филиали и 34 спешни отделения в държавните лечебни заведения. В изпълнение на дейностите ще бъде изграден нов или ще бъде ремонтиран съществуващия сграден фонд, както и ще бъде осигурено цялостно оборудване и обзавеждане, съгласно изискванията на медицинския стандарт за спешна медицина и на действащата нормативна уредба в страната.

Представителите на РЗИ и ЦСМП Пазарджик вече са направили оглед на място и са провели разговори с общините Септември, Белово, Велинград, Ракитово, Батак, Пещера, Панагюрище, Брацигово където има разкрити филиали  за спешна медицинска помощ /ФСМП/ и с директора на МБАЛ Пазарджик, където е разположен настоящия ЦСМП  Пазарджик.

По време на срещата стана ясно, че до края на септември общините имат срок да дадат своите предложения  пред МЗ  за реконструкции и ремонт на съществуващ сграден фонд или за подходящи терени за изграждане на изцяло нови помещения на ЦСМП и филиали.