На 22 юли Православната Църква отбелязва деня на Света Мария Магдалина, чиято личност понякога се бърка с други жени, за които повествуват Евангелията. Света Мария Магдалина била родом от Мангала, на брега на Галилейското езеро, пише Pravoslavieto.com.

Тя не е Мария от Витания (градче на юг от Йерусалим) – сестрата на Марта и Лазар, която помазала главата на Иисус. Тя не е и опростената грешница, която помазала нозете на Иисус и ги изтрила с косите си, за което разказва Свети евангелист Лука.

Непосредствено след разказа за тази неназована по име грешница („…една жена от града, която беше грешница, виж Лука 7:37) Евангелие от Лука  споменава поименно Св. Мария Магдалина с думите „Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли седем бяса“ (Лука 8:2).

От текста ясно се разбира, че Мария Магдалина била една от многото други жени, които Иисус: „излекувал от зли духове и болести… и които Му услужваха с имотите си“ (Лука 8:2).

Объркването на св. Mария Магдалина с опростената грешница води началото си от края на VI век и се дължи най-вече на погрешно тълкуване на Св. Григорий Велики, твърди изданието.

Смесването на различни жени с името Мария е особено разпространено на Запад, среща се и в нашумелите филми „Страстите Христови“ на Мел Гибсън, „Кодът Да Винчи“ от Дан Браун и други произведения. То се дължи на непознаване на Св. Писание.

В православната и католическата църкви почитането на Мария Магдалина има известни различия:

  • православната я тачи предимно като една от жените мироносици, изцелена от седем бяса (Марк 16:9), която се споменава на няколко пъти в четирите Евангелия, докато
  • в Католическата църква дълго време нейният образ легендарно, но неправилно се идентифицира с каещата се блудница Мария от сестрите Марта и Мария.