Започна новият археологически сезон на Емпорион Пистирос край Ветрен. Обектът се изучава от 27 години, а разкопките на терена се извършват с участието на екип с научен ръководител доц. Алексай Гоцев от Националния археологически институт с музей към БАН, съобщиха от община Септември. По-късно се очаква да се включат и доброволци от чужбина.

Пръв на обекта стъпи Гавраил Лазов от Националния исторически музей. Той ще проучва най-ранните пластове от живота на селището, датирани от края на пети век преди Христа. Секторът се намира в централната част на търговския център. Там е открита вносна гръцка керамика и малка глинена статуйка от т.нар. теракоти, с типични черти на гръцката култура. В проучванията ще участва и Валентина Танева, която ще продължи работата около откритата преди две години пещ.

От тази неделя – 26 юли в археологическото лято ще се включат за трета поредна година представители на фондация „Балканско наследство“. Сътрудничеството с неправителствената организация ще продължи и в следващите две години. Помощниците от фондацията, които едновременно ще се обучават по археология, това лято ще копаят в североизточната част на Пистирос – до крепостната стена. Там има данни за три периода от съществуването на селището. Предполага се, че в най-долния слой има основи на жилища, а в следващите пластове те са с глинени замазки, някои от които с украса. В най-горния пласт се открива каменна конструкция, отнасяща се към края на 4-и век преди Христа.

Проучването на пластовете ще постави нелекия въпрос за цялостното пространствено оформление на обекта от началото на неговото съществуване. Картината на поетапното натрупване на пластовете ще съпоставим с натрупвания в други краища на древния град. Това ще покаже приликите и разликите, което е и задачата на това археологическо лято, уточни доц. Алексей Гоцев.

След многогодишното участие на чешката и английската експедиция, по финансови причини тази година те няма да участват в проучването, което ще продължи до 23 август. Общината също участва със средства, макар и скромни. Археолозите от фондацията ще работят безвъзмездно, както досега.

ИСТОРИЯТА

На 7 км от град Септември, на левия бряг на река Марица се намират останките от емпорион Пистирос – античен градски център, създаден от елински търговци в земите на древните траки. Територията на община Септември, разположена между северните склонове на Родопите и предпланините на Средна гора, в най-западната част на долината на р. Марица, е предлагала през вековете отлични условия за живот, доказателство за което са регистрираните над 200 археологически паметници от различни исторически епохи. През 1988 г. в землището на гр. Ветрен, община Септември, ст.н.с.д-р Мечислав Домарадски започва разкопки на обект, намиращ се на левия бряг на р. Марица, довели до откриването на голям търговски център, емпорион Пистирос, изиграл огромна роля в икономическия и културния живот на древна Тракия. Емпорион Пистирос, чието име стана известно благодарение на открития през 1990 г. надпис на старогръцки език, разчетен и публикуван от проф. Велизар Велков и д-р Лидия Домарадска, е основан от търговци от о-в Тасос и поддържа интензивни отношения с най-важните икономически центрове на Егейска Тракия. Археологическите находки свидетелстват, че Пистирос е основан по време на първите царе на Одриската държава, Терес или Ситалк. По времето на Аматок I емпорионът вече съществува и поддържа широки търговски контакти. При Котис I (383/2-359) и неговите наследници търговците от Тасос, Аполония и Маронея, получават гаранции за неприкосновеността на живота, имуществото и дейността си, отразени във Ветренския надпис. Това съвпада с периода на най-големия разцвет на Пистирос. Разкопките разкриха източната крепостна стена с порта, кули и бастион, изградени от каменни блокове по подобие на укрепителната сис- тема на Тасос, улици с каменна настилка, сгради с каменни основи и добре изградена кана лизационна система.