Съдия Кристина Пунтева с разпореждане от 20.07.2015 год. прекрати наказателно дело от общ характер № 305/2015, образувано срещу 14 подсъдими, обвинени за проповядване на омраза на религиозна основа, изразяваща се във верска нетърпимост към непрактикуващите и неизповядващите салафитското течение на исляма и пропагандиране на война чрез разпространение на идеите на терористичната организация „Ислямска държава“. Мотивите на докладчика са, че в досъдебното производство при предявяване на разследването и при изготвяне на обвинителния акт от прокурора са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите. Делото е върнато на Окръжна прокуратура – Пазарджик за отстраняване на допуснатите нарушения.

Разпореждането не е окончателно и подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Пловдивския апелативен съд.