Специална делегация от Европейския парламент е на работно посещение в Сицилия във връзка с миграционните проблеми на Европейския съюз в Средиземноморието. Ръководител на делегацията е заместник-председателя на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на ЕП Илияна Йотова.

Целта на посещението е съвместната делегация от Комисията LIBE и Комисията по бюджет на ЕП, да се запознае на място с проблемите, които стоят пред италианските власти и начина на изразходване на отпуснатите европейски средства за миграционната политика.

Предвижда се да бъдат посетени приемателните центрове за бежанци Поцало и Минео, както и т.нар. “Hot point”, които са създадени специално за по-бързото идентифициране и регистриране на емигрантите, които идват през Средиземно море. В тези центрове работят съвместно националните власти, представители на ЕВРОПОЛ, ФРОНТЕКС и ЕАСО (Европейска агенция по миграция и убежища). Освен с представителите на тези институции, делегацията ще се проведе срещи и представителите на съвместната операция на ЕС “Тритон”, с кмета на Поцало Луиджи Аматуна, както и с прокурора на Калтаджиронe, който следи за изразходването на европейските средства в центъра Минео.