Идната събота се открива ловният сезон на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите издаде заповедта за откриването на ловния сезон, която може да видите тук.

Ловуването ще се извършва само с писмени разрешения издадени от Държавните горски стопанства, като в тях ще бъдат вписани датите за лов, както и имената на участниците в него. Трябва да бъдат отбелязани и номерата на ловните билети на авджиите, както и местата където те възнамеряват да се развихрят. В събота и неделя е разрешено отстрелването само на дребен дивеч. водоплаващият ще трепери в сряда, когато ловците могат да гърмят по патици.

Един стрелец има право да убие 15 пъдпъдъка, 10 бекаса, пет патици и едно зайче.