Във връзка с провеждането на “Събор-Сърница 2015г.” на 5 и 6 септември 2015г., Общинска администрация гр.Сърница съобщава на търговците, които желаят да разположат своите временни търговски обекти предлагащи храна и напитки на посетителите на Събора, че започва приемането на заявления.

Крайният срок за подаването им е  3  Август 2015 год. до 17.00 часа в сградата на общинска администрация етаж III За повече информация и контакти: Джемиле Пашова.Тел.: 0898777670