Делегацията на българските социалисти в ЕП откри свой офис в Бургас. На събитието като домакини присъстваха: Илияна Йотова – ръководител на делегацията на българските социалисти, Президента на ПЕС Сергей Станишев и евродепутата Георги Пирински, както и много гости, сред които народни представители и кметове от БСП, представители на неправителствени организации, както и журналисти. Поздравителен адрес бе получен и от председателя на Българската социалистическа партия – Михаил Миков.

В приветствените си думи господин Пирински изрази надежда, че офисът ще се превърне в жива институция, която ще играе ролята на връзка между гражданите на Бургас и европейските институции. Госпожа Йотова също обърна внимание на значението на двустранната връзка – както Брюксел-Бургас, така и Бургас-Брюксел. “Уверена съм, че именно от гражданите на Бургас ще идват свежи идеи, които българските социалисти ще могат да реализират на европейско ниво. През последните пет години, в които имах свой офис в Бургас и бях член на комисията по рибарство и аквакултури в ЕП, с помощта на браншовите организации тук, написах рамковия Доклад за Черно море, който стана основа за цялостна политика на ЕС за този регион.”

Сега госпожа Йотова посочи, че всеки един от колегите й работи в различна комисия, така че диалогът ще може да бъде многостранен. В тази връзка шефът на делегацията припомни, че тя е заместник-председател на комисия по правосъдие и вътрешен ред (ЛИБЕ), господин Станишев е член на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика (ИТРЕ) и само преди месец е преизбран за шеф на ПЕС, а господин Пирински работи в Комисията по заетост и социални въпроси. Самият Сергей Станишев също насърчи граждани, общности и сдружения да бъдат проактивни. “Офисите, които откриваме в страната, извеждат най-острите проблеми на вниманието на гражданите.

Като пример за това е темата с Младежката гаранция, която е голям успех за европейските социалисти. Той ни даде мотивация да продължим да се занимаваме с тази проблематика. Сега пред нас, европейските социалисти, стои задачата да изработим ефективен механизъм за борба с детската бедност.” – каза Сергей Станишев. Президентът на ПЕС допълни, че е недопустимо в най-богатия в света съюз да има деца, които буквално гладуват.

По време на откриването бе реализирана видео връзка с първия открит офис в Благоевград. Ръководителката на благоевградския офис изрази своята удовлетвореност от факта, че мрежата е вече налице и наистина работи. Тя посочи, че личния й опит от последния месец я е убедил, че хората наистина имат нужда от директна връзка и с българските представители в ЕП в лицето на социалистите, и със самите европейски институции.

Илияна Йотова благодари за включването и посочи, че следващият офис предстои да бъде открит през септември в град Монтана.