Пред невероятен казус бе изправен кметът на септемврийското село Ветрен дол – Димитър Христосков. Без негово знание преди няколко дни насред пътя в селското гробище бил направен нов гроб, в който за вечни времена почива покойник.

Човекът издъхнал в неделя, а в понеделник гробарят изкопал мястото без да се интересува от мнението на кмета дали може да го направи. Погребението минало в 11 ч., час по-късно Христосков бил уведомен, че вече няма достъп с автомобил до вътрешността на парка за починали.

В момента пред него стои въпросът – да се мести гробът или да се събаря оградата на гробището направена от масивен бетон? Само по този начин е възможно да се възстанови влизането в парка с автомобили.

През лятото проблемът не е особено съществен, но през зимата колата, която кара покойниците влиза навътре в парка, за да бъде максимално улеснен достъпът до гробните места. Най-вероятно ще съборим оградата, казва кметът, защото не искаме да разравяме гроба. По християнските правила това е оскверняване на паметта на починалия. Пари за нов вход вече са осигурени от местния предприемач Марин Рачев. Той е поел и ангажимента да извърши ремонта.