В девет сутринта, този петък Общинският съвет на Пещера ще се събере за редовното си месечно заседание. Председателката на градския парламент Анастасия Младенова е оповестила дневния ред на сесията на страницата на общината.

Според него съветниците ще изслушат отчетите на кмета Георги Козарев за за проведени обществени поръчки и реализирани продажби, както и за взети от ОбС решения. Според трета точка от дневния ред местните първенци ще разискват и сливането на двете детски градини в прилежащите към общината села – Капитан Димитриево и Радилово. Ако предложението бъде прието, считано от началото на септември Целодневна детска градина „Еделвайс” в с.Капитан Димитриево, ще бъде преобразувана във филиал с една група към ЦДГ „Здравец” – с.Радилово.

Извършване на преобразуване чрез вливане на „Медицински център“ ООД  в „Многопрофилна болница за активно лечение Проф. Димитър Ранев“ООД, също ще бъде разисквано по време на заседанието. Сред множеството подточки от дневния ред се отличава и отпускането на пенсии на двама пещерци, което ще стане с внасяне на предложение за това до Министреския съвет.