Идният вторник, от 10:00 часа в град Панагюрище ще се проведе официална церемония за откриване на обект“Инженеринг – идеен и работен проект и съгласуване на ВиК мрежа и строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище” и заключителна пресконференция от 10:30 часа, съобщиха от община Панагюрище.

Обектът е изграден в рамките на проект „Интегриран инвестиционен  проект  във ВиК сектор за град Панагюрище, община Панагюрище”, който се изпълнява по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) по процедура с референтен №ВG161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”

Откриването ще бъде на площад „Райна Княгиня“, с тържествен водосвет и ритуална церемония по откриване на обекта.