30muza2

В края на юли 2015 г., по покана на Регионален исторически музей-Пазарджик, в лапидариума на музея, усилено работи изтъкнатият наш учен Катерина Венедикова – доцент по история на турския език и историческа граматика, османотурска дипломатика и палеография. Вече втора година тя разчита надписите върху османотурските паметници, изложени в постоянната експозиция на музея и съхранявани в музейните хранилища, съобщи директорът Борис Хаджийски.

30muzey bore

 

Епиграфските паметници от османско време, съхранени в град Пазарджик, представляват интерес както за краеведи и гости на града, така и за специалисти по история на България и османотурските писмени паметници. Проучените до този момент надписи върху архитектурни елементи, надгробни плочи, чешми, джамии, ятагани, разказват за историята на Пазарджик от ХVІ – ХІХ век.

30muzey1

 

Първите резултати от проучванията бяха публикувани през 2014 г. в научната студия „Епиграфски паметници от османско време от град Пазарджик”, отпечатана в том V на Годишника на музея. Част от изследването, което популяризира богатството на Регионален исторически музей-Пазарджик, беше представено от доц. д-р К. Венедикова и на международен научен симпозиум, проведен в гр. Ескишехир, Турция.

Работата по епиграфските паметници ще продължи и през идната 2016 г. Завършек на цялостното научно изследване ще бъде издаването на самостоятелна книга, билингва, с цветни илюстрации и луксозно оформление, изцяло финансирана от Регионален исторически музей – Пазарджик.