Обсъждане на плановете за градско развитие и развитие на горите ще се проведе днес от 17 ч., в Младежкия дом на най-новата община в областта – Сърница.

Община Сърница трябва да изготви План за развитие на общината и План за развитие на  горите за периода до 2020 година. Тези планове трябва да съдържат достоверна и реална информация, като в тях ще се заложат приоритети, които да се следват при бъдещото развитие на региона, съобщи кметът на града Неби Бозов.

В тази връзка много важно е представителите на бизнеса и жителите на Общината да се включат в обсъждането и да изразят своите виждания и мнения за развитието на град Сърница, с. Медени поляни и с. Побит камък. Така плановете ще бъдат изготвени, като са съобразени с нуждите на заинтересованите лица – представителите на бизнеса и населението на общината.