Шестте центъра за справяне с кризи и бедствия, които ще бъдат изградени със средства от оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., ще са в градовете София, Пазарджик, Бургас, Шумен, Габрово и Враца. Това съобщиха  от Министерството на околната среда и водите, цитирани от БТА.

Средствата за изграждане на регионалните центрове за справяне с бедствията – 39 млн. лева, ще бъдат предоставени на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Дирекцията е бенефициент по оперативна програма „Околна среда“ /ОПОС/ в новата приоритетна ос, свързана с осигуряване на превенция на риска от наводнения и свлачища, коментира Василева.