В осем български общини стартира информационно-образователна кампания за разделно събиране и рециклиране на картонени опаковки от течности.

Кампанията е организирана от ЕКОПАК България, най-голямата в България организация за оползотворяване на опаковки и Тетра Пак, най-големия в света производител на този тип опаковки. Партньори са общините Враца, Дупница Кюстендил, Монтана, Перник, Ботевград, Пещера и Пазарджик.

В тази кампания ще обърнем внимание на многослойните отпадъци от опаковки и по-специално на картонените кутии за течности – сок, мляко, домати, вино, сметана и др.  Материалите, от които са направени са картон, пластмаса и алуминий, подлежат 100% на рециклиране и могат да се използват многократно. Ползите от разделното им събиране са много и са важни за всеки един от нас, казват организаторите. Пестим ценни природни ресурси, като понижаване на потреблението на енергия и суровини от 70 до 90%.

При рециклирането на 1 тон стара хартия се използва с 60% по-малко енергия, отколкото при производството на нов материал; спасяваме от изсичане около 13 дървета; използването на 5 барела нефт; 4 100 киловатчаса електроенергия; 4 куб.м от обема на сметището;31 780 литра вода, сочат фактите.

Представяме ви само част от ползите, които всички печелим, ако събираме отпадъците си разделно. Кампанията ще се проведе на два етапа – информационно-образователен и практически. Първият етап включва разпространяване на информационни брошури и плакати в осемте общини.