Две фирми ще инвестират в създаването на телчарници в землищата на Капитан Димитриево и Пещера.ЕТ„ГРИН ТЕХ- ТЕОДОРА ПАУНОВА “ има инвестиционно предложение за изграждане на нова ферма за 450 броя телета от 4 до-16-18 месечна възраст, в землището на Капитан Димитриево. този имот е бил бивше военно поделение, но към момента е преотреден за извършване на селско-стопански дейности.Оборът ще бъде изграден от олекотена стоманена конструкция, той е достатъчно отдалечен от селото, за да не предизвиква проблеми. В същото време фирмата гарантира безотпадъчна технология.
„БИОНАС “ ЕООД пък информира общината за инвестиционно предложение за изграждане на нова ферма за 450 бр. телета от 6 до 16-18 месечна възраст, в УПИ XXVI-402 В м.“Долна Бялча“, землището на гр.Пещера. Предложението е почти идентично с това на другата фирма. Фермите ще създадат и нови работни места, като се предполага, че за всяка от тях ще бъдат наети до десет души от двете населени места.