От днес се открива ловният сезон за пернат дивеч. От Агенцията по горите публикуваха инструкции за безопасност заради зачестилите смъртни случаи и наранявания на ловци през последните години.

Ловуването се извършва само с писмени разрешения, в които трябва да е вписана датата на лова, имената на ловците и на ръководителя им, номерата на ловните билети и на членските карти, начинът и мястото на ловуване, както и видът и броят на дивеча, който е разрешен за отстрел.

Могат да бъдат ловувани до 15 броя пъдпъдъци и до 10 броя гривек, гургулица и горски и обикновен бекас. Забранено е да се използват електрически звуковъзпроизвеждащи устройства и живи птици за примамка, както и ловни соколи и други грабливи птици, а също и ловни хрътки.

Лошата дисциплина, неспазването на мерките за безопасност и неправилното боравене с оръжие са причина за черната статистика на пострадали ловци. От агенцията съветват ловуващите да не преотстъпват личното си оръжие на никого, както и да не подпират заредените си пушки на дървета, стени или на колите си.

Към ловците е отправено и предупреждение да не зареждат пушката си на по-малко от 200 метра от населено място. Те трябва да стрелят само по ясна цел, а не по посока нат шум или към предполагаемо движение на дивеч.

Груповото и индивидуалното ловуване на дребен дивеч се извършва в събота, неделя и в дните, които са обявени за официални празници, а ловът на водоплаващ дивеч  ще става след 1 януари и в сряда. От агенцията отбелязват, че груповото ловуване и лов на мигриращ дивеч се извършва само през деня в рамките на един час преди изгрев и един час след залез.

Справка за нараняванията и смъртните случаи по време на лов в страната

За 2009 година:
8 смъртни случая
10 наранявания по време на лов
ОБЩО: 18 инцидента по време на лов

За 2010 година:
3 смъртни случая
12 наранявания по време на лов
ОБЩО: 15 инцидента по време на лов

за 2011 година:
4 смъртни случая
13 наранявания по време на лов
ОБЩО: 17 инцидента по време на лов

за 2012 -2013 година:
3 смъртни случая
3 наранявания
ОБЩО: 6 инцидента по време на лов
(2 смъртни случая – с .Железница- Софийско, не е ловен инцидент!)

за 2014 година:
2 смъртни случая
4 наранявания

до м. юли 2015 година:
1 смъртен случай