Информацията, публикувана в медиите на 09.08.2015г. под заглавие „Полицията издирва двама предполагаеми терористи от Ислямска държава”, е интерпретация на провежданите от МВР мероприятия, съобщиха от пресслужбата на вътрешното ведомство.

Излезлите в публичното пространство статии по горепосочената тематика са неправилно представяне на предприети от страна на МВР мероприятия с различна насоченост – част от цитираните от медиите действия са предприети от ГД „Национална полиция” за охрана на провеждащото се масово културно мероприятие („Spirit of Burgas”), други действия, посочени от средствата за масова информация са относими към осъществявани от правоохранителните органи мероприятия по противодействие на незаконната миграция и разпространение на недействителни документи за самоличност.

Публикуваните в медиите френска и румънска лична карта са недействителни. Цитираните лица и събития са свързани с подозрения за криминална дейност по изготвяне на фалшиви документи за самоличност.