На третата поредна  работна среща с всички институции имащи отношение към стопанисването на  Общинско депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, при заместник областните управители Стефан Мирев и Гинче Караминова се събраха днес представители на ОДМВР, РДПБЗН, РИОСВ, РЗИ Пазарджик, представители на оператора на депото, фирма БРОКС ООД клон с. Ивайло, зам. кметът на община Пазарджик Петър Петров и секретарят на с. Капитан Димитриево, Димитър Димитров.

Основният пожар е овладян, продължават да горят отделни купчини отпадък в основата на сметището, стана ясно по време на форума. По информация на концесионера на обекта са необходими около 1000 кубика чакъл за насипването на най-критично пропадналите участъци, по които минават камионите. По предложение на пожарникарите, участвали в гасенето на големия пожар в петък, бяха приети нови мерки за овладяване на ситуацията:

  • Булдозерите на концесионера да разделят с проходима ивица изгорялото от неизгорялото пространство в основата на сметището, за да може пушещите купчини отпадък да бъдат оливани с водоноската, цистерни на община Пазарджик и пожарни автомобили при по-големи запалвания.;
  • ОД на МВР да осигури периодично присъствието на патрулен автомобил с цел ограничаване достъпа на външни лица в работната зона на депото, които пречат на работата на пожарникарите;

Замерванията на атмосферния въздух в селата Алеко Константиново, Дебращица, Црънча и Капитан Димитриево с мобилна апаратура ще продължат. За момента няма превишения на среднодневните пределнодопустими концентрации на въглероден диоксид, циановодород, фуран, диметиламин, серовъглерод и др. и  няма опасност за живота и здравето на населението. В случай, че концентрацията на вредните химични елементи надвиши допустимите стойности, ще се премине на авариен режим на работа на общинското сметище.

БЛАГОДАРНОСТ

Зам. областните управители Гинче Караминова и Стефан Мирев благодариха на екипите на ОДПБЗН Пазарджик, които в продължение на три дни работят денонощно за справяне с пожара, разгорял се в обедните часове на 7 август на сметището край с. Алеко Константиново.