До 10 000 лв. ще получат две общини и седем кметства на територията на областта ще получат финансиране в рамките на „Чиста околна среда 2015 г.“. Това са местните управи на общините Пещера и Сърница и на кметства: с. Левски, с. Добровница, с. Исперихово, с. Карабунар, с. Побит камък, с. Семчиново и Виноградец, съобщиха от регионалната екоинспекция.

В кампанията са подадени 1012 проекта от общини и кметства, от които са одобрени за финансиране 234 за цялата страна. Финансиране ще получат и пет училища от региона – ОУ „Проф. Марин Дринов“ и ОУ „20-ти април”, гр. Панагюрище, НУ”Отец Паисий”, гр. Пазарджик, СОУ”Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велинград и СОУ”Св. Климент Охридски”, гр. Ракитово. Подадените проектни предложения от училища и обединени детски комплекси от страната са 1 098. Със средства в размер до 5 000 лв. ще бъдат финансирани 122 проекта.
До 5 000 лева ще получат и три детски градини в област Пазарджик – ОДЗ”Здравец”, гр. Пазарджик, ОДЗ”Щурче”, гр. Белово и ЦДГ”Здравец”, с. Радилово.Общо постъпилите проекти на детски градини от страната са 773, а одобрените – 121.

Общо седемнадесет проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Пазарджик  ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2015 г.“ и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.