Две национални награди в категория „Големи предприятия“ и една юбилейна за принос към минерално-суровинната индустрия получи „Асарел-Медет“АД за постигнатите резултати през 2014 година. Отличията бяха връчени на изпълнителния директор инж. Делчо Николов по време на тържествената церемония по повод Националното честване на Деня на миньора в София. Празникът бе организиран от Българска минно-геоложка камара, Научно-техническия съвет по минно дело, геология и металургия, миньорските синдикати към КНСБ и СМФ „Подкрепа“ и по традиция се проведе на 18 август, Деня на Успението на св. Иван Рилски – покровител на миньорите и всички българи.
Компанията ни бе отличена в категориите „Безопасност и здраве при работа“ за отчетения нулев трудов травматизъм и през 2014 година, както и в категория „Грижа за природата“ за дружества с нулеви нарушения и санкции във връзка със спазването на екологичните норми през миналата година. В категория „Средни предприятия“ отличие получи и дъщерното дружество „Асарел Ремонт“ООД за липса на трудови злополуки през 2014 година.
Доклад за състоянието на минерално-суровинната индустрия представи председателят на Управителния съвет и на БМГК и председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД проф. д-р Лъчезар Цоцорков. Според данните на БМГК, спрямо 2013 г. общият добив на полезни изкопаеми у нас се е повишил с 10% – до 99 млн. тона за 2014 г. Най-голямо относително увеличение за втора поредна година има „Добив на скално-облицовъчни материали“ – с 18%. Сериозно увеличение се наблюдава и при подотраслите „Добив на инертни и строителни материали” – 15%, „Добив на индустриални минерали” – 14%, както и „Добив на твърди горива” – 9% и „Добив на метални полезни изкопаеми“ – 7%. Последните два подотрасъла формират и 2/3 от общия добив у нас. Статистиката показва, че 80% от минните дейности в страната се извършват по открит способ. Очакванията на бранша са, че през 2015 г. ще стартират няколко нови проекта за добив на метални полезни изкопаеми. С тях ще се раздвижат местните икономики в райони с по-нисък от средния стандарт на живот, като се очаква да бъдат открити над 1000 работни места в общини с висока безработица. Данните на БМГК показват, че за периода от 2000 г. насам средната работна заплата в сектора се е увеличила с 366%.