Изпълнителното бюро на БСП е решило вчера да предложи на Националния съвет да прекрати мандата на общинския съвет на партията в Пазарджик, след като прие оценката за организационно-политическото й състояние, съобщи вестник „Дума“. ИБ формира организационен съвет за провеждането на преглед на количествения и качествен състав на общинската партийна организация, подготовка и реализиране на пълен цикъл отчети и избори в срок до 6 месеца.

Той ще се състои от 5 човека. Председател ще е зам.-председателят на НС на БСП Янаки Стоилов. Негови членове ще са организационният секретар Станислав Владимиров, Евгений Белий, организатор в НС на партията, Иванка Петкова, член на ОПКК, и членът на НС Захари Георгиев. Изпълнителното бюро възложи на организационния съвет да участва в подготовката и провеждането на предизборната кампания на общинската организация на БСП в Пазарджик и нейните кандидати в местните избори. За изпълнението на заръката ще бъде сформирана работна група.

До решението на ИБ се стигна, след като на конференцията на общинската организация за издигане на кандидатури за органите на местна власт, 20 делегати номинираха за кмет на Пазарджик областния управител от АБВ Трендафил Величков. Самата подписка беше скрита, а по-късно скъсана, за да не станат ясни имената на предложилите я. След тайно гласуване на пет кметски кандидатури стана ясно, че Величков е получил 31 гласа и се нарежда на трето място, а до балотаж стигнаха Стоян Парпулов и Атанас Павлов със съответно 44 и 38 гласа.

Работата на конференцията обаче беше прекратена поради липса на кворум като някои от делегатите напуснаха залата като дори не изчакаха обявяването на резултата. След неколкократно отлагане беше насрочено ново заседание, като от избраните 210 делегати бяха регистрирани 83 и то не се проведе отново поради липса на кворум. Конференцията не е делегирала права на общинския съвет за издигане на кандидат за кмет на общината и затова неговите членове взеха решение да предложат на НС на партията да определи кой да бъде номиниран за градоначалник на Пазарджик – Парпулов или Павлов.

Проверката на работната група за оценка на организационно-политическото състояние на пазарджишката организация на БСП, извършена от януари до март, е установила незадоволителна и слаба работа на новоизбрания общински лидер Лазар Попов. Той не е съумял да промени осезаемо състоянието на организацията и да засили влиянието й в общината. Левицата се е капсуловала. Отсъства взаимодействие с коалиционните партньори и с представители на общностите. Няма постоянен изборен актив.

Липсва актуален списък на членовете на БСП. Незадоволителен е приемът на нови социалисти. Съществува напрежение и негативни междуличностни отношения между общинското и областното ръководство на партията, а членът на НС Десислава Карамитева е присъствала само на едно негово заседание от 2012 г. досега. Младежкото обединение на БСП работи кампанийно и членовете му се търсят само преди избори. Няма изнесени приемни на общинските съветници-социалисти в кварталите и селата. Не се провеждат срещи с партийни членове и избиратели.