За пет часа, следобед днес е насрочено извънредно заседание на Общинския съвет в Пещера, съобщиха от тамошната община. Причината за това е изтичането на срокове за кандидатстване по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.за получаване на финансова помощ. Ако общинарите не вземат решение за това ще бъдат пропуснати възможностите на общината да се включи, коментираха съветници.