За последните две седмици интерактивният фонтан пред сградата на Община Панагюрище се почиства за трети път, като се налага пълно изпомпване на водата, за да могат да се отстранят изхвърлените опаковки от храна, обелки от слънчоглед, еднократни чаши и консервени кутии от бира и безалкохолни напитки и други отпадъци.

При последното почистване са намерени и две пълни, пробити консерви с риба.

Около водната площ на фонтана, пейките и цветните насаждения на площад „20-ти април“ ежедневно се изхвърлят фасове от цигари, хартии и др., при положение, че само на площадното пространство има разположени над 30 коша за  изхвърляне на отпадъци.