В периода 07 – 20 септември 2015 година ще се извърши четвъртото пръскане на сгради и тревни площи на територията на община Панагюрище срещу насекоми и гризачи.

По предварителна схема и при подходящи метеорологични условия в първите два дни – 7 и 8 септември, ще се извърши нощното пръскане на тревните площи срещу вредители в град Панагюрище, а на 9 септември –  в останалите населени места на общината.

В останалите дни от графика ще бъдат обработени площите, подлежащи на дезинсекция и дератизация – училищата и детските заведения на територията на общинския център и осемте населени места на общината, сградите на Община Панагюрище и на осемте кметства, всички заявени от кметовете по места закрити помещения и тревни площи.

Срещу насекоми и гризачи в град Панагюрище ще бъдат обработени и площите в Градска библиотека “Стоян Дринов”, Исторически музей и къщите музеи, Театър Дом-паметник, Обединен детски комплекс, Спортна зала, Социален патронаж, Дневен център за деца с увреждания “Дъга”, Център за настаняване от семеен тип за деца “Павел Бобеков”, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Дневен център за възрастни хора с увреждания “Св.Св. Козма и Дамян”, Градски универсален магазин, Общинско предприятие “Чистота