05lesi41

Народните представители от ГЕРБ д-р Дончо Баксанов, Димитър Гечев и областният координатор на партията  за Пазарджик Найден Шопов бяха почетни гости на  откриването на нов водопровод  в община Лесичово. Събитието съвпадна с празника на село Лесичово.

„Водопроводната мрежа, която подменихме беше на повече от 60 години от стари и вредни за здравето на хората етернитови тръби“, каза пред  жителите на Лесичово кметът на общината и кандидат за втори мандат от ПП ГЕРБ  инж. Серьожа Лазаров. „В XХI век чистата питейна вода е основно човешко право. Реализацията на проекта е начин да създадем нови работни места и мярка за намаляване на демографския срив,това са видимите резултати от моята дейност“, допълни още инж.Лазаров.

05lesi42

Проектът е на стойност 5 800 000 лева, отпуснати от Програмата за развитие на селските райони. В рамките на шест месеца е извършена пълна подмяна на 12 километровото трасе на водопроводната мрежа  в село Лесичово и е направена рехабилитация на пътя Динката –Памидово. Проектът за нов водопровод е част от инвестиционната програма, реализирана от кмета на община Лесичово Серьожа Лазаров,  на  стойност 32 милиона лева. През последния мандат са одобрени и изпълнени над 100 проекта на обща стойност 27 милиона лева по 322, 321 и 313 мярка на програмата.