Най-новото художествено произведение на Острова се нарича „Люлката на Ван Гог“, то е дело на творческия тандем Светлозара и Марин Кузеви. Официалното откриване на творбата е насрочено за девети септември, сряда, от 18 ч. Авторите канят всички любители на изкуството да присъстват. Припомняме, че дуетът е създател и на фигурите от книжни герои, позиционирани също на Острова, а Марин Кузев е скулпорът дарил на Пазарджик фигурата на Димитър Казаков – Нерон, която краси Моста на Лютата.

„Люлката на Ван Гог” е проект, с който търсим контакта с публиката на съвсем ново ниво. С функционалността си, люлката, поднесена като произведение на изкуството, служи на нашата идея да приобщим гражданите по един атрактивен начин към високото изкуство, разказват Светозара и Марин.
Естетическата цел е появата на друг ракурс на възприятие на живописта, пречупена през триизмерността на скулптурата. Проектът съдържа в себе си не само естетическа и функционална стойност, а и образователна, което адекватно опонира на днешните реалности.
Гениалните личности като Ван Гог сами по себе си са „цивилизационни люлки”, в този смисъл люлката е овеществяване на тази метафора.