Приключи проектирането на обектите по Проект Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик”, по ОП “Регионално развитие”. Дейностите предвиждат обновяване на зелени пространства и рехабилитация на улици в кварталите “Марица” и “Моста на Лютата”.

 

Освен това ще бъдат ремонтирани и обновени сградата на СОУ “Димитър Гачев” и обществената трапезария, разположена в него, ЦДГ “Върбица” и СОУ “Д-р Петър Берон”.

 

Така изготвените проекти са включени в Интегрирания план за развитие на град Пазарджик и ще бъдат финансирани по ОП “Региони в растеж”. Стойността им възлиза на 26 млн.лв., съобщи на днешния си брифинг кметът Тодор Попов.

08prekto-1 08proekt0308proekto108proekto2 08proekto5 08proekt-o