Самоубийствата са сериозен здравен проблем в световен мащаб и една от водещите причини за смърт, включително сред младите хора. Според данни на СЗО, на всеки 40 секунди някъде по света се извършва суициден опит, съобщиха от РЗИ.

В област Пазарджик през първото шестмесечие на 2015 г. са регистрирани общо 29 суицидни опита, от тях 10 са реализирани, а неуспешни са 19.

Наблюдава се тенденция към увеличаване на суицидните опити при жените – от 56% през първото тримесечие на 64% през второто полугодие на тази година. Регистрира се намаляване на реализираните самоубийства при мъжете и увеличаване при жените.

Най-често използваните методи за самоубийства са медикаментозно отравяне, отравяне с химични средства, обесване, хвърляне под транспортно средство, хвърляне от високо.

В градовете суицидните опити са повече, в сравнение със селата. През първите три месеца на годината на живота си по-често са посягали лица до 18 г. и 19-30-годишни, а през второто – хора над 51 г.

През 2014 година в нашата област са извършени 71 суицидни опита, от които 25 са с летален изход, а 46 са нереализирани. Сред посегналите на живота си най-много са били хората над 60 години, следвани от възрастовата група 31-40 г.

 

РЗИ Пазарджик проследява суицидната ситуация в област Пазарджик още от 2004 г.

На 20 февруари 2015 г. Министерството на здравеопазването утвърди Насоки за кандидатстване по мерки за подобряване на управлението на здравния сектор и на достъпа до качествени здравни услуги по Програма БГ 07. Мярка 1 от тях е Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани.