Зам.кметът на Пазарджик Петър Петров най-вероятно ще седне в стола на градоначалника Тодор Попов в предизборния месец от 25 септември до 25 октомври. Това предложение ще бъде разгледано от градския парламент в понеделник. За 14 септември е насрочено заседанието на ОбС, а съветниците ще трябва да вземат подобни решения и за 27 села на територията на общината. Техните действащи кметове също ще се кандидатират за пореден мандат. Общо осем са точките в дневния ред, а извънредната девета касае дофинансирането на маломерна паралелка за школото в Синитево.