Контрол на 124 учебни заведения на територията на област Пазарджик, във връзка с откриването на учебната 2014/2015г., извършиха здравните инспектори. От тях 117 са училища, шест филиала и едно Висше учебно заведение.

Още в края на миналата учебна година бяха извършени 250 текущи проверки с цел оценка състоянието на учебно-възпитателните заведения.  На 35 учебни заведения здравните инспектори издадоха  предписания, касаещи извършване на ремонтни дейности и привеждане на обектите в съответствие със здравните изисквания.

Преди откриването на новата учебна 2014-2015 година РЗИ осъществи последващ контрол, при който бе установено, че 29 училища са изпълнили предписаните мероприятия. От ръководствата на учебните заведения, които не са спазили сроковете, в Здравната инспекция са постъпили заявления с молба за удължаването им, поради липса на достатъчно финансови средства за извършване на ремонтни дейности /подмяна на дограма, подови настилки, ремонт на покривни конструкции, осигуряване на ергономични мебели в компютърните кабинети и др/. Сроковете за изпълнение на издадените предписания са удължени до 30 август идната година.

Неизпълнението на предписаните мероприятия не се явява пречка за готовността на училищата да започнат новата учебна година. В Пазарджик и региона към момента повечето от сградите на учебните заведения  са санирани.