Кметът на Община Пещера Георги Козарев присъства на откриването на учебната година в СОУ „Св. Кл. Охридски“. Той поздрави учениците с първия учебен ден, като им пожела да бъдат успешни и целеустремени. Георги Козарев подчерта, че образованието е от изключително голямо значение за бъдещата реализация на младите хора и техен основен дълг е, да се стремят да усвояват знания и да черпят опит от своите преподаватели.

15pest2

Кметът изрази и благодарност към учителския колектив на СОУ“Св. Климент Охридски“, който дава всички свои сили, за да подготви за живота бъдещето на Пещера.

15pest3