На входа в сградата на община Сърница работи Фронт офис и Информационно гише, което улеснява гражданите със ориентирането между отделните звена извършващи административни и технически услуги, като на същото място вече се помещава и отдел Местни данъци и такси.

Тъй като сме социално отговорни към гражданите на нашата община откликнахме на отзивите на хора, физически възпрепядствани да се качват до горни етажи за документи или услуги, които могат да им се предоставят на място, заяви кметът Неби Бозов.

Експресни услуги на ГРАО, приемане на заявления, жалби и други документи, както и заплащането на данъци и такси ще става по-бързо и по-удобно. Ето и част от функциите, и услугите, които се предлагат на място:

1. Предоставяне на информация на граждани и клиенти;

2. Прием на заявления, жалби и други документи;

3. Издаване на документи на ГРАО;

4. Заплащане на такси за административни и технически услуги;

5. Заплащане на данъци и такси към Местни данъци и такси – общ. Сърница;

6. Изготвяне на данъчна оценка и др.

Надяваме се да има полза от направените промени, както и да има улеснение за хората. Очакваме също да получаваме вашите съвети, мнения и критики, с цел подобряване качеството ни на обслужване.