В Кметска зала на Общинска администрация – Стрелча, се състояха консултациите  за определяне поименния състав на Секционните избирателни комисии във връзка с изборите за кметове и общински съветници в община Стрелча и национален референдум на 25 октомври.

Всички представители надлежно бяха получили поканите си срещу подпис, удостоверяващ това

На консултациите присъстваха представителите на ПП „ГЕРБ” – Дечо Спасов, БСП „Лява България“ – Васил Савов, ПП „ДПС”- Величка Ченчева,  ПП „АТАКА”—Дело Бойчев Филипов, КП – Реформаторски блок – Ангелина Христова, КП Патриотичен фронт” – Мария Илиева Николова, КП „ББЦ” – Пенка Видинова, КП „АБВ”, – Недялко Милев.

Иван Евстатиев – кмет на община Стрелча, откри консултациите и даде думата на секретаря на Общината Надя Клисурска, която запозна присъстващите с Решение на ОИК, че секциите в община Стрелча  са определени да бъдат 9, както и с утвърдената с Решение  № 1984-МИ /НР от 08.09.2015 на ЦИК –Методика за определяне състава на секционните избирателни комисии

Според решението на ОИК  Стрелча, членовете на СИК са както следва:

1 секция – гр. Стрелча  – 9члена;

2 секция – гр. Стрелча – 9 члена;

3 секция – гр. Стрелча – 9 члена;

4 секция – гр. Стрелча – 9 члена;

5 секция – гр. Стрелча – 9 члена;

6 секция – с. Дюлево –   7 члена;

7 секция – с. Смилец   – 7 члена;

8 секция –  с.Свобода  – 7 члена;

9 секция – с. Блатница – 7 члена;

Надя Клисурска – секретар на община Стрелча,  запозна  участниците с разпределението на местата на секционните избирателни комисии (СИК) и в Община Стрелча за произвеждане на  избори кметове и общински съветници на 25.10.2015 година, изготвено съгласно Методиката за определяне състава на СИК. Съгласно него членовете в комисиите ще са общо 73.

Съгласно методиката партиите имат следното представителство на членове в СИК:

ГЕРБ-25+ 1  /25,78/

 КБ -12,11 /12/

 ДПС – 11/11,18/

Реформаторски блок 7,14 – 7 души

Патриотичен фронт 5,59 /5 +1/

ББЦ – 4,35 – 4 души

 АТАКА – 3,42 / 3 души/

АБВ – 3,42 /3 души/

Поради невъзможността да се определи кой да бъде допълнителен представител от партиите с най-голям остатък между АБВ и Атака се направи жребии и след тегленето, съобразено с решението на ЦИК се реши АБВ  да има още един представител в СИК

Кметът на общината – Иван Евстатиев предложи да има равнопоставеност  между политическите партии, съобразено с броя на местата в ръководствата на СИК, като изрази мнение, че в градските СИК е добре всяка от политическите партии да има по едно Председателско място – минимум, като на ПП ГЕРБ като най-голяма се полагат 2 в СИК.

Съгласно Методиката ГЕРБ имат право на 9 ръководни поста, БСП – 5/4,61/ – ,  ДПС –4 /4,26/, Реформаторски блок – 3/ 2,72/, патриотичен фронт – 2 /2,13/, България без цензура 2 /1,65/   Атака – 1 /1,30/, АБВ  1 /1,30/.

След разглеждане и приемане на Разпределението на местата, представителите на местните ръководства направиха своите предложения за членове и ръководства на СИК и се направи разпределение.

Кметът на общината Иван Евстатиев информира присъствалите, че всички организационно-технически въпроси ще се отработват своевременно. След направените обсъждания се взе единодушно решение за съставите на ръководствата, съобразено с предложенията. Представителите на политическите партии взеха единодушно решение и за окончателното разпределение на членовете от комисиите по секции. Представителите на политическите партии предоставиха на кмета Иван Евстатиев своите поименни предложения за съставите на СИК, след което консултациите приключиха.