От днес до края на месец октомври местата около училища и детски градини ще бъдат със засилено присъствие на екипи от пътна и охранителна полиция. Предвидени са графици за изнасяне на беседи по пътна безопасност от униформени служители, както и участие в родителски срещи с включени теми по подобряване на детската пътна безопасност, съобщи говорителят на ОД МВР – Мирослав Стоянов.

В ОДМВР-Пазарджик и РДПБЗН-Пазарджик са предприети поредица от мерки за нормалното започване на новата учебна година. През миналата и тази седмица се проведоха срещи в представители на Регионалните инспекторати по образованието, с кметовете на общини и населени места, с директори на учебни заведения и детски градини. На тези срещи са съгласувани съвместните действия са обезпечаване на сигурността на децата при тържествата съпътстващи откриването на учебната година. Акцент е поставен на доброто взаимодействие и комуникация с полицейските, младши-полицейските инспектори, инспекторите „Детска педагогическа стая” и „Държавен противопожарен контрол”.

Провеждат се срещи с охранителните фирми относно засилване на контрола при пропускателния режим в сградите на учебните заведения. Естествено немалко задачи са свързани с противодействие на употребата и разпространението на наркотични вещества в районите на училищата, контрола на питейните заведение и пребиваването на малолетни и непълнолетни в тях, търговията с тютюневи и алкохолни изделия.

На 7 септември стартира „Седмица за превенция на детската пътна безопасност”. Съвместно с представители на областната и общинските администрации се извършват огледи на сигнализацията с пътни знаци и състоянието на маркировката, наличието и функционирането на уличното осветление, състоянието на предпазните огради и парапети в близост до учебните заведения и детските градини.