На трети октомври ще се проведат състезания за изкатерване на община Пазарджик, съобщи организаторът на състезанието Иво Колчаков. Стартът ще бъде в 09:30ч.

Тази година освен традиционното изкатерване по релефа на общината ще бъде включена и една нова дисциплина- изкатерване по фиксирано въже , като участниците ще носят 10кг. торба.
Височината на сградата е около 50м.

17ALPINISTI1

Състезанието за изкатерване по релефа на сградата, ще бъде за най-високо изкачване, за достигналите еднаква височина, за по-добър ще се смята изкатерилият се за по- бързо време. Обезопасяването ще бъде с горна осигуровка. Желателно е участниците да си носят лични сбруи и обувки за катерене.

Второто състезание ще бъде за изкатерване по фиксирани въжета, като към участниците бъде прикачена 10кг. торба. Това състезание ще бъде за скорост на изкачване, няма да има значение кой какъв тип съоръжения използва. Броят на съоръженията също е без значение, като минимум две от тях трябва да бъдат надеждно свързани към сбруята. (примерно: 1. гръден самохват – майон на сбруя, 2.водещ самохват – осигурителен ремък- майон на сбруя.) .

Желателно е участниците да си носят лични сбруи и другия необходим инвентар. Организаторите ще осигурят два комплекта пещерни сбруи, гръдни ленти, майони, осигурителни ремъци, карабинери, гръдни, водещи и крачни самохвати, както и педали. Участниците, които използват други съоръжения ще трябва да си ги донесат сами. Спускането надолу ще се осигури от организаторите посредством второ въже. Участниците които представят документ за завършен курс пещерняк, ще могат да се спуснат сами, ако желаят.

За финал, ако някой желае може да пробва и катерене с по- голяма тежест.
Всички лични съоръжения трябва да имат СЕ сертификат. В състезанията може да участва всеки желаещ, който е физически здрав. След края на състезанието ще бъдат раздадени награди на най- добрите участници в различните дисциплини.

За участие заявете име, възраст и категория, в която ще се представите на еmail:
katerenepazardjik@abv.bg