Днес в 16,00ч. червеният депутат Янаки Стоилов представи кандидата за кмет на Община Пазарджик от Българската социалистическа партия –  адвокат Стоян Парпулов . Депутатът в изказването си акцентира на насоките в програмата на партията – ясни ангажименти за социално ангажирани общини , които създават работни места за младите хора и грижа към възрастните.

Янаки Стоилов заяви намерение промяната да започне от Пазарджик , както и амбиция за промяна както в местната така и в националната политика. В изказването си засегна широк периметър от проблеми – здравната,  пенсионната реформа, образованието и по – специално противоречията между управляващи и опозиция свързани с евентуалното финансиране на частните образователни структури ,  предложението за въвеждането на нов данък от 2 %.

Кандидатът за кмет Стоян Парпулов  представи и общинската кандидатска листа на левицата за   за общински съветници за предстоящите местни избори на 25.10.2015г. Кандидатът посочи, че ще се бори за промяна с изгражане на нов модел за управление, като ще търси разкриване на нови работни места,  вкл. и чрез създаване на нова структура – общинско предприятие в сферата на преработката на селскостопанската продукция. Представени бяха и идеи за стимулиране на инвеститори в общината чрез предоставяне на терени, изграждане на инфраструктурни обекти и съоражения , както и данъчни облекчения за тях. По стратегията за управление взеха отношение и част от кандидатите за общински съветници.

При изграждането на новата листа от БСП заявиха , че има приемственост с групата на общинските съветници от предходния местен парламент, но има и много нови лица. Търсена е  по -широка база от професионалисти , представители на всички социални слоеве и възрастови групи.

Кандидатите заявиха ясна амбиция за значителен брой общински съветници в бъдещия местен парламент.

Така или иначе възможността за  упражняване на преференциален вот отново ще остави в ръцете на избирателите въпроса с подреждането на кандидатите за депутати в местни общински съветници.  DSCF3671 DSCF3660