Община Лесичово бе сред първите в страната, която в четвъртък подписа в Министерски съвет договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „ Подкрепа за независим живот в община Лесичово“, по процедура „ Независим живот“.

18lazarov

 

Документите по проекта, който е на стойност 498 222 лв., бяха подписани от кмета на общината инж. Серьожа Лазаров. В неговите рамки ще бъде създаден „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“. Той ще  предоставя интегрирани услуги за хора с увреждания и лица над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване.

В новосъздадения център ще се предоставят и основни медицински грижи, рехабилитация и психолгическа подкрепа. Предвидено е назначаването на 44 лица, които ще предоставят услугата „Личен асистент“, и 11 „домашни помощника“, които ще обслужват общо 55 потребители.

По проекта ще бъде закупено специалазирано транспортно средство (микробус с рампа за инвалидни колички),  което ще се ползва за превоз на хора с увреждания.